Vad jag erbjuder

Jag arbetar med ledarskapsutveckling genom mentorskap och coaching i nära samarbete med mina kunder. Jag arbetar även med rådgivning och genomförande av åtgärder inom affärsutveckling, målstyrning och strategisk planering över tid av verksamheten samt stöttar organisationer och företag i deras arbete med att definiera den gemensamma värdegrunden för verksamheten.

Jag har både bred och djup kompetens och erfarenhet från en lång och framgångsrik karriär i näringslivet. Genom mitt nätverk har jag möjligheter att genomföra enkla såväl som mer komplexa uppdrag inom verksamhetsutveckling. Att samarbeta med Kolkat Management AB är effektivt både vad gäller resultat och kostnader.

Jag åtar mig också att genomföra föreläsningar på begäran, riktade mot ledarskap kopplat till personlig utveckling  exempelvis inspirationsföreläsningar på kick offer eller inför större förändringsarbeten i företag eller organisationer likväl som idrottsföreningar mm.

Mentorskap och Coachning/guidning 

Syftet med mentorskap och coaching är att hjälpa personer komma vidare, vare sig det handlar om att sätta delmål, bli effektivare eller få bättre insikter. Det finns många olika skäl till att arbetsgivare vill att anställda ska ha en mentor eller coach:

 • Personlig utveckling
 • Behov av mer insikt
 • Behov av bättre harmoni och balans i rollen som anställd eller chef
 • Förbättra effektivitet och  prioriteringar
 • Bättre insikt om  förmågor men också begränsningar.
 • Grunden i ett mentorskap består av insiktsgivande samtal.

  Slå mig en signal, så får vi chansen att ha en dialog kring vad mentorskap och coaching kan ge just er samt ge er råd. Vad jag kan lova är öppenhet kring dessa frågor. Mitt mentorskap och min coaching bygger på en öppen och rak men samtidigt konfidentiell relation. Jag har många års erfarenhet som ledare och chef från näringslivet parat med ett engagemang som mentor och coach för kollegor i karriären på olika nivåer i hierarkin sedan många år.

  Jag blir ett erfaret och effektivt bollplank, där vi ofta kan lösa olika typer av frågor och behov, t.ex vid omorganiseringar, initiering av förändringsarbete, värdegrundsarbete, utveckling av lean strategier och genomförande av effektivitetshöjande förbättringar i en verksamhet. Ni använder så mycket stöd ni behöver, på plats hos er eller via tel.

  Några exempel på feedback från uppdragsgivare:

  Kolkat Management AB och Upplands Idrottsförbunds skolverksamhet samarbetar löpande sedan höstterminen 2014. Tydlighet och förmågan att få specialidrottslärarna att arbeta med en framtagen värdegrund och andra verksamhetsdokument är ett stort skäl till vår fortsatta framgång inom RIG AmF.. De strategier som Olle sprider med glädje är inte bara effektiva utan också framförda med strategisk skarphet. 

  Henrik Gaddefors
  Verksamhetschef Elit & studier

  Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland
  "Samtalen med Olle har hjälpt mig definiera vilka hörnstenar mitt ledarskap står på och hur jag kan formulera det tjänande ledarskapet till mitt eget. De raka frågorna som Olle ställde fick mig att reflektera och växa som person. Samtalen handlade om så mycket mer än det vardagliga men lärdomarna har jag nytta av dagligen, jag är en mycket tryggare ledare tack vare dem."

  Annika Pysing
  Scania CV AB


  ”Med Kolkat Management AB fick vi en perfekt on-boarding för att sätta ett sammanhang bakom vår förenings kärnvärden och vårt ”varför” vi existerar som organisation. Det ledde till att vi i styrelsen kunde jobba med rätt fokus i den uppgift vi tagit på oss i våra roller och vi har alla landat tryggare i vad vi skall göra och hur vi skall göra det för alla ungdomar som sökt sig till vår förening.”

  Täby Amerikanska Fotbollsklubb /Täby Flyers

  Miles de Champs


  Kolkat management och Olle Kwarnmark har hjälpt mig i mitt ledarskap, där fokus legat på förädling av mina starka sidor och en breddning av min ledarstil för att lyfta de förbättringsområden jag har.
  Andreas Ehrenreich
  Huvudtränare RIG amerikansk fotboll

  ”Olle har hjälpt mig att reflektera och omsätta ledarskap till praktisk verksamhet. 

  Mycket effektivt och värdeskapande i kombination med ledarskapskurser!”

  Tor Langhed, Scania CV AB


  "Olle har hjälpt mig bli mer effektiv i mitt ledarskap och varit en rent avgörande faktor i min personliga utveckling. Olles frågor ger alltid upphov till mer självreflektion än raka svar, vilket också är precis syftet".
  Sebastian Brinkenfeldt
  Sportchef och Head Coach
  Täby Amerikanska Fotbollsklubb/Täby Flyers