Vad jag erbjuder

Jag arbetar med ledarskapsutveckling genom mentorskap och coaching i nära samarbete med mina kunder. Jag arbetar även med rådgivning och genomförande av åtgärder inom affärsutveckling, målstyrning och strategisk planering över tid av verksamheten samt stöttar organisationer och företag i deras arbete med att definiera den gemensamma värdegrunden för verksamheten.

Jag har både bred och djup kompetens och erfarenhet från en lång och framgångsrik karriär i näringslivet. Genom mitt nätverk har jag möjligheter att genomföra enkla såväl som mer komplexa uppdrag inom verksamhetsutveckling. Att samarbeta med Kolkat Management AB är effektivt både vad gäller resultat och kostnader.

Jag åtar mig också att genomföra föreläsningar på begäran, riktade mot ledarskap kopplat till personlig utveckling  exempelvis inspirationsföreläsningar på kick offer eller inför större förändringsarbeten i företag eller organisationer likväl som idrottsföreningar mm.

Mentorskap och Coachning/guidning 

Syftet med mentorskap och coaching är att hjälpa personer komma vidare, vare sig det handlar om att sätta delmål, bli effektivare eller få bättre insikter. Det finns många olika skäl till att arbetsgivare vill att anställda ska ha en mentor eller coach:

  • Personlig utveckling
  • Behov av mer insikt
  • Behov av bättre harmoni och balans i sin roll som anställd eller chef
  • Förbättra effektivitet och sina prioriteringar
  • Bättre insikt om sina förmågor men också om sina begränsningar.
  • Grunden i ett mentorskap består av insiktsgivande samtal.

    Slå mig en signal, så får vi chansen att ha en dialog kring vad mentorskap och coaching kan ge just er samt ge er råd. Vad jag kan lova är öppenhet kring dessa frågor. Mitt mentorskap och min coaching bygger på en öppen och rak men samtidigt konfidentiell relation. Jag har många års erfarenhet som ledare och chef från näringslivet parat med ett engagemang som mentor och coach för kollegor i karriären på olika nivåer i hierarkin sedan många år.

    Jag blir ett erfaret och effektivt bollplank, där vi ofta kan lösa olika typer av frågor och behov, t.ex vid omorganiseringar, initiering av förändringsarbete, värdegrundsarbete, utveckling av lean strategier och genomförande av effektivitetshöjande förbättringar i en verksamhet. Ni använder så mycket stöd ni behöver, på plats hos er eller via tel.